Kristen date

Som kristen i Sverige så är det inte speciellt enkelt att faktiskt kunna träffa någon som delar det viktigaste i ens liv. Nämligen ens tro, för det är för kristna något av det viktigaste och får ofta en väldigt stor del av ens liv. Därför blir det ofta väldigt svårt att som kristen ha en relation med någon som helt saknar den biten i sitt liv.

Varje högtid blir kantad av bråk och sen om man får barn så blir det ofta en diskussion om uppfostran och även om sådana saker som dop och första kommunion. Men det är inte heller så enkelt om den ena är protestant och den andra är katolik. Då kommer det på många sätt bli ännu svårare att ha en relation som fungerar i det långa loppet.

Det är inte heller att som till exempel katolik enkelt att träffa andra katoliker på något annat sätt än i kyrkan och då är det inte alltid att i just den församlingen finns någon som man passar ihop med. Det kan finnas andra katoliker i samma område men som går i en annan kyrka och då är det väldigt svårt att träffa någon som passar en själv.

Därför kan man alltid använda sig av kontaktannonser för kristna och då får man helt enkelt från början berätta om vilken tro man själv har och vilken kyrka man tillhör. Besök noah.se för att se vilka kristna singlar som finns här.

Hur fungerar kontaktannonser för kristna?
Kontaktannonser för kristna fungerar på samma sätt som för alla andra men med undantaget att man oftast får fylla i vilken kyrka man tillhör. Det blir lite svårare då det i Sverige finns människor som är kristna men som inte tillhör någon kyrka för att man helt enkelt inte har samma syn på kristendomen som andra människor har. Då blir det väldigt svårt att faktiskt få en kontakt med andra likasinnade då man inte på samma sätt kan visa upp med sin kyrkotillhörighet hur man ser på kristendomen.

Det kan också vara svårt då det sällan är så att två kristna även om de tillhör samma kyrka tycker samma sak och då kan det inte alltid vara ett säkert kort att enbart träffa människor som tillhör samma kyrka. Det kan ibland finnas en större likhet i tron mellan en från svenska kyrkan och en katolik än med en annan som också tillhör svenska kyrkan. Därför är det inte alltid så enkelt att veta hur man ska använda sig av kontaktannonser för kristna. För det finns helt enkelt för många variabler för att det ska vara enkelt.

Därför måste man ofta träffa ett väldigt stort antal människor innan man kan känna att man träffat den rätta och som har samma syn på sin tro som du har. Det kan även vara så att man redan från början har samma tro men har olika inställning till hur ofta man måste gå i kyrkan och då kan det bli svårigheter att lösa hur det ska fungera.

Skriv till mig här: Jag svarar alla